درباره کتاب لوح سپید استیون پینکر

درباره کتاب لوح سپید استیون پینکر

درباره کتاب لوح سپید (انکار مدرن ذات بشر)  استیون پینکر نوشته محمد رضا مردانیان

کتابی درباره ماهیت انسان و رفتارش… آیا رفتارهای ما ذاتی است یا اکتسابی؟

برای ورود و عضویت در کانال تلگرام افق روشن/ حسین گایینی از اینجا وارد شوید.

کتاب “نیمه تاریک وجود” نوشته “دبی فورد”

کتاب “نیمه تاریک وجود” نوشته “دبی فورد”

خلاصه کتاب “نیمه تاریک وجود” نوشته “دبی فورد”- خلاصه کننده: مریم شاهرخی

برای ورود و عضویت در کانال تلگرام افق روشن/ حسین گایینی از اینجا وارد شوید.