درباره کتاب لوح سپید استیون پینکر

درباره کتاب لوح سپید استیون پینکر

درباره کتاب لوح سپید (انکار مدرن ذات بشر)  استیون پینکر نوشته محمد رضا مردانیان

کتابی درباره ماهیت انسان و رفتارش… آیا رفتارهای ما ذاتی است یا اکتسابی؟

برای ورود و عضویت در کانال تلگرام افق روشن/ حسین گایینی از اینجا وارد شوید.

خلاصه کتاب “جادوی پرسش”

خلاصه کتاب “جادوی پرسش”

خلاصه کتاب “جادوی پرسش” نوشته غلامرضا جعفری ممتاز

برای ورود و عضویت در کانال تلگرام افق روشن/ حسین گایینی از اینجا وارد شوید.